تلفن: 65153541-021

ملک برای زمین

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

زمین با موقعیت تجاری

مارلیک دو ، روبروی فرمانداری ، قطعه ۲۲۶

10,000,000 تومان / متری
10,000,000 تومان / متری
4 ماه

املاک توحید

مارلیک

50,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
50,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

خانه بزرگ در در مارلیک

مارلیک فاز 3

850,000 تومان
5 تخت 6 حمام 1700 متر
850,000 تومان
85 تومان
5 تخت 6 حمام 1700 متر